Gårdskulla gård
Jordbruk Sårekordet Skörd Maskinpark Samarbete Skog Julgranar Tillbaka

 

Jordbruk

Jordbruket omfattar 680 hektar och huvudinriktningen är spannmål. I år odlar vi höstvete ca 90 ha vårvete 150ha maltkorn 200 ha. Sockerbetsodlingen tog slut när Salofabriken stängdes.Nu finns också beten och grönfoderareal på ca 150ha. Jordarna är lerhaltiga och landskapet kuperat, arronderingen är god våra fält ligger inom 5 km.

 

   

Sårekordet

Den 24-25 April 2002 sattes nytt rekord i kombisådd hos oss. Med en Valtra S och en Väderstad Rapid 6m kombisåmaskin såddes otroliga 164 hektar på ett dygn. Fältförhållandena var torra och våren var tidig . Vi sådde 9 olika skiften i storleken 5-35ha och fyra olika sorter. Avsikten var att köra i så normala förhållanden som möjligt för att Arbetseffektivitetsföreningen skulle få realistiska resultat. Vi sådde ut 500kg gödsel/ha och ca 250kg/utsäde.Marcus Grönholm tog emot de tre förarna Per Fimmerstad, Patrik Cederskär och Johan Mattson vid målgången.

 

Skörd

Normal skördetid är 15 Augusti. Tidiga sorter kan ibland skördas i slutet av juli och sena vårvetesorter i början av september. På vårsäd ligger snittet krin 5 ton/ha och på höstvete på 6,5ton/ha.Claas Lexion 480an med 25 fots bord  skaffade vi 1999 då vi bytte ut våra dominator 88

 

 

 

 

Maskinpark

Valtra T202 x 2, Valtra N141

Claas Lexion 480, 25fot

Väderstad Rapid 4m, Rollex 8m, Harv 8m, Carrier 6,5m

Bogballe centrifugalspridare

Hardi Twin 24m

Krone XL

 

Samarbete

Gårdskulla gård samarbetar med olika företag för att utveckla metoder och maskiner i branchen. Främst av dessa är Valtra och Väderstad, men också rådgivningsorgansationer och universitet deltar i projekt på gården liksom Kemira i gödselförsök.

 

 

 

Skogen

Till gården hör sammanlagt 1000 ha skog, av vilket ca 750ha är växtlig skogsmark. skogen sköts på entreprenadavtal av Metsäliitto. Den genomsnittliga tillväxten är 5000m3/år. Virkesbeståndet är grandominerat ca 50% och tall 30%,resten björk, al etc.

 

 

 

 

Julgransodling

På gamla svårtillgängliga åkerskiften odlas idag julgranar. Främst är det picea abies skogsgranar som klipps och formas. Endel granar säljs på den traditionella julgranssafarin då familjer kommer för att hämta sin gran.

Se mer på Evenemangsidan.

Till början av sidan